Anunțuri

Anunț examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deținut, a funcționarului public de execuție, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent, Compartiment Achiziții Publice și Administrarea Patrimoniului, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fărcășești, județul Gorj.

GRAFIC COLECTARE DESEURI 01.09.2021-28.12.2021

Anunț la Interviul organizat pentru concursul de recrutare pentru ocpuparea funcției publice de execuție, Consilier Juridic Clasa I, din data de 23 august 2021, ora 15:00.

Anunț privind punctajul și rezultatul obținut la Proba Scrisă de către candidații înscriși la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, Consilier Juridic Clasa I, organizat în data de 23 august 2021, ora 10:00.

Anunt la interviul organizat pentru examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitateal Primarului comunei Fărcăsesti, examen organizat in data de 16 august 2021, ora 15.00

Anunt privind  rezultatul selectiei dosarelor  la concursul de recrutare  pentru ocuparea functiei publice de executie, Consilier Juridic, Clasa I, Grad Profesional Superior, Compartiment Achiziții Publice și Administrarea Patrimoniului în data de 23.08.2021 la sediul Primăriei Comunei Fărcășești

Anunt privind puctajul si rezultatul obtinut la proba scrisa de catre candidati la examenul de promovare in grad profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fărcășești

Anunt privind rezultatul selectiei dosarelor la examenul de promovarein grad profesional imediat superior celui detinut de catre functionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Fărcășești

Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție, Consilier Juridic, Clasa I, Grad Profesional Superior, Compartiment Achiziții Publice și Administrarea Patrimoniului în data de 23.08.2021 la sediul Primăriei Comunei Fărcășești

Anunț examen promovare în grad profesional superior

ANUNȚ ANULARE CONCURS

Anunț concurs recrutare

ANUNȚ PREȚ APĂ

Anunț emitere decizie PUG – 17.12.2020

ANUNȚ publicare Proiect hotărâre taxe și impozite 2021

COMUNICAT OUG nr. 133 din 2020

Anunț dezbatere APM

Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de conducere, de natură contractuală vacantă de Șef Serviciu, pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă

Anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare ”Realizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, comuna Fărcășești, județul Gorj”

ANUNȚ COLECTIV SOMAȚII DE PLATĂ

Anunț oncurs pentru ocuparea funcției de natura contractuală de șofer categoria I (tractorist) în cadrul Compartimentului de Gospodărire Comunală

Anunț actualizare PUG

Anunț concurs ocupare funcții publice

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Contabilitate

Dezbatere Viitorul economic al Gorjului

Întrebări dezbatere Viitorul economic al Gorjului

Adresă Prefectură – APIA

Buletinul Informativ al APIA GORJ  nr. 4 din aprilie 2017

Anexa 2 la Memorandumul: „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Dreptului Omului ce vizează neexcluderea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor”

Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă inspector de specialitate – debutant, Compartiment Patrimoniu și Întreținere.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj.

Anunț parteneriat AP 6 – Școala pentru toți

Procedură selecție parteneri AP6 – Școala pentru toți