Anunțuri

COMUNICAT OUG nr. 133 din 2020

Anunț dezbatere APM

Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de conducere, de natură contractuală vacantă de Șef Serviciu, pe perioadă nedeterminată din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă

Anunț privind consultarea asupra propunerilor preliminare ”Realizarea Planului Urbanistic General și a Regulamentului Local de Urbanism, comuna Fărcășești, județul Gorj”

ANUNȚ COLECTIV SOMAȚII DE PLATĂ

Anunț oncurs pentru ocuparea funcției de natura contractuală de șofer categoria I (tractorist) în cadrul Compartimentului de Gospodărire Comunală

Anunț actualizare PUG

Anunț concurs ocupare funcții publice

Anunț concurs pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Compartiment Contabilitate

Dezbatere Viitorul economic al Gorjului

Întrebări dezbatere Viitorul economic al Gorjului

Adresă Prefectură – APIA

Buletinul Informativ al APIA GORJ  nr. 4 din aprilie 2017

Anexa 2 la Memorandumul: „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Dreptului Omului ce vizează neexcluderea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor”

Anunț Concurs pentru ocuparea funcției de natură contractuală vacantă inspector de specialitate – debutant, Compartiment Patrimoniu și Întreținere.

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al comunei Fărcăşeşti, judeţul Gorj.

Anunț parteneriat AP 6 – Școala pentru toți

Procedură selecție parteneri AP6 – Școala pentru toți