Comisii de specialitate

COMISII ALE CONSILIULUI LOCAL FĂRCĂȘEȘTI

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO – FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

 1. Mihai Vasile – președinte
 2. Seftoiu Ecaterina – secretar
 3. Stoian Constantin – membru
 4. Pîrvulescu Dumitru – membru
 5. Purcărin Ileana – membru

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

 1. Bălu Spiridon Dănuţ – președinte
 2. Belciu Robert – Antonică – secretar
 3. Trantie Eleodor – Marius – membru

COMISIA JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, TURISM 

 1. Cilibiu Nicolae Bogdan – președinte
 2. Constantinescu Nicolae – secretar
 3. Belega Andi – Cătălin – membru
 4. Priporeanu Ovidiu – membru
 5. Gorun Vasile – Lucian – membru