Comisii de specialitate

COMISII ALE CONSILIULUI LOCAL FĂRCĂȘEȘTI

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI ECONOMICO – FINANCIARE, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, AGRICULTURĂ, GOSPODĂRIRE COMUNALĂ

 1. Mihai Vasile – președinte
 2. Cain Constantin – secretar
 3. Stoian Constantin – membru
 4. Dodescu Ioana – membru
 5. Purcărin Ileana – membru

COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

 1. Bălu Spiridon Dănuţ – președinte
 2. Bălu Marius Adrian – secretar
 3. Lungu Petrică – membru

COMISIA JURIDICĂȘI DE DISCIPLINĂ, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, TURISM 

 1. Cilibiu Nicolae Bogdan – președinte
 2. Constantinescu Nicolae – secretar
 3. Trantie Eleodor Marius – membru
 4. Văduva Ion Florin – membru
 5. Geamănu Romulus – membru