Despre Comună

1. ATESTARE DOCUMENTARĂ ŞI EVOLUŢIE

Teritoriul administrativ actual al comunei Fărcăşeşti, având o suprafaţă de 8406 ha, este  compus din satele Peşteana de Jos,Valea cu Apă, Fărcăşeşti ( sat de reşedinţă), Fărcăşeşti-Moşneni, Rogojel, Roşia Jiu şi Timişeni.

Cea mai veche atestare documentară a satelor ce compun comuna , priveşte satul cu acelaşi nume ca şi al comunei,  Fărcăşeşti, datînd din 10 iulie 1464, din vremea domnitorului Radu cel Frumos. Alte vechi documente atestă existenţa satelor ,Roşia Jiu, 15.11.1465,Valea cu Apă       ( cunoscut sub numele de Vălari),18.01.1480 şi Rogojelu, 02.05.1613.

 

2. AMPLASARE GEOGRAFICĂ ŞI CADRU NATURAL

Amplasat în zona central-vestică a judeţului Gorj, teritoriul administrativ al comunei Fărcăşeşti are ca vecini comuna Cîlnic  (la nord), comuna Urdari (la sud ), oraşul Rovinari şi comuna Bîlteni (la est )  şi comunele Negomir şi Mătăsari (la vest).

Din punct de vedere al reliefului, teritoriul  comunei este deluros fiind inclus în zona cuprinsă între Motru şi Gilort,care constituie platforma Jiului. Zona colinară ocupă în mod deosebit partea vestică a comunei, unde culmile dealurilor sunt orientate de la nord la sud, zonă puternic fragmentată de numeroase văi ce se îndreaptă către râul Jiu, zonă colinară care ocupă aproximativ 70٪ din teritoriul administrativ al comunei.

 

3. ACTIVITĂŢI ECONOMICE

        Industria este reprezentată prin industria extractivă a cărbunelui (lignitului), care se exploatează prin cele trei cariere ,Peşteana Nord, Roşia şi Pinoasa.

Exploatarea cărbunelui a produs atât efecte pozitive ( crearea de locuri de muncă, echipare tehnico-edilitară) cât şi efecte negative (modificarea stucturii morfogeologice a terenurilor exploatate şi redate circuitului agricol,modificarea şi distrugerea surselor subterane de apă, strămutarea gospodăriilor aflate în perimetrele miniere  ), la această data peste 2500 ha fiind afectate.

Pe teritoriul comunei funcţionează şi un numar semnificativ de agenţi economici privaţi ,  avân ca obiect de activitate, atât producţia cât şi serviciile şi comerţul, grupate  după cum urmează :

  • SRL,AF,PF, IF : 18
  • SA :  1;

 

4. INFRASTRUCTURĂ

Comuna Fărcăşeşti dispune de o reţea de drumuri comunale şi săteşti cu o lungime totală de 59 de km şi o reţea de aducţiune şi distribuţie a apei de 21,34 km, existând un număr de 11 puţuri de mare adâncime care alimentează reţeaua.

Pe raza U.A.T. Fărcăşeşti se află un numar de 10 biserici, un dispensar uman şi unul veterinar, un cămin cultural, o şcoală gimnazială şi un liceu tehnologic.

Nu există reţea de canalizare şi de alimentare cu gaze naturale.

Sus
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support